bohem.ai Software pro multimediální analytiku

Napište nám

info@bohem.ai

Lidé

Jan Zahálka

Jan Zahálka

Data Scientist & CEO

Honza je držitelem doktorátu v informatice z University of Amsterdam, svá inženýrská studia umělé inteligence na ČVUT v Praze zakončil červeným diplomem. Jeho výzkum v Amsterdamu se zaměřoval na interaktivní a inteligentní multimediální analytiku na velkých datech. Tento výzkum vedl k založení bohem.ai, aby byly nejmodernější postupy multimediální analytiky aplikovány také v reálné praxi. Spojování vědy s praxí se táhne Honzovými projekty jako červená nit. Jako příklad lze uvést New Yorker Melange, projekt, který byl oceněn prvním místem v ACM Multimedia Grand Challenge v roce 2014. Během své kariéry Honza pracoval nebo spolupracoval také s Deloitte, Ústavem hematologie a krevní transfúze (ÚHKT) v Praze a Nizozemským forenzním institutem (Netherlands Forensic Institute).

Honzovo CV Honzův LinkedIn profil Honzova dizertační práce (v angličtině)

Marcel Worring

Marcel Worring

Scientific Advisory Board Member

Marcel je profesorem na Amsterdam Business School a ředitelem Informatics Institute na University of Amsterdam. Marcelův výzkum multimediální analytiky se zaměřuje na integraci technik multimediální analýzy, multimediálního data miningu, vizualizace informace a multimediální interakce do uceleného rámce, který přináší více, než jen prostý součet jeho jednotlivých komponent. Hlavní aplikační oblasti jeho výzkumu jsou sémantické vyhledávače ve videích, forenzní vědy, zachování kulturního dědictví a marketing. Marcel organizoval řadu mezinárodních konferencí a benchmarků pro technologie vytěžování multimediálních dat. Je spoluzakladatelem Euvision Technologies, úspěšného spin-offu University of Amsterdam, který byl v roce 2014 koupen společností Qualcomm a stal se tak Qualcomm Research Netherlands.

Marcelův web (v angličtině)

Björn Þór Jónsson

Björn Þór Jónsson

Scientific Advisory Board Member

Björn je docentem (associate professor) na IT University of Copenhagen a Reykjavík University. Je držitelem doktorátu v informatice z University of Maryland. Björn zkoumá multimediální analytiku a aplikuje v ní principy multidimenzionální analýzy. V posledních deseti letech se Björnův výzkum zabýval zejména vyhledáváním v multimediálních datech (content-based multimedia retrieval), a to zejména ve velmi velkých datových objemech. Jeho výzkum kromě mezinárodních publikací a úspěšných dizertací jeho studentů vedl k úspěšnému start-upu, Videntifier Technologies.

Björnův web (v angličtině)

Stevan Rudinac

Stevan Rudinac

Scientific Advisory Board Member

Stevan je odborným asistentem (assistant professor) na Amsterdam Business School, která je součástí University of Amsterdam. Je držitelem doktorátu v informatice z TU Delft. Stevan se ve svém výzkumu zabývá multimediální analytikou se zaměřením na urban computing, bezpečnostní a business aplikace. V rámci svého výzkumu Stevan spolupracuje na řadě nizozemských a evropských projektů. V minulosti Stevan pracoval jako výzkumník na University of Belgrade, TU Eindhoven, a v Nizozemském forenzním institutu (Netherlands Forensic Institute).

Stevanův web (v angličtině)

Morris Franken

Morris Franken

Machine Learning Specialist

Morris obdržel svůj magisterský titul (MSc.) v oboru umělé inteligence na University of Amsterdam, se speciálním zájmem o počítačové vidění. Jeho diplomová práce byla na téma automatického rozpoznávání hieroglyfů a vedla k vytvoření aplikace TombReader, která dovede automaticky rozpoznávat exponáty egyptologických muzeí. Morris byl také vedoucím vývojářem projektu Next Rembrandt, který naučil počítač, jak malovat obrazy v Rembrandtově stylu. V současnost je 2D/3D Computer Vision and Machine Learning Specialist ve start-upu 3DUniversum, který se zabývá využitím technik umělé inteligence pro 3D scanování a tisk.

Morrisův Next Rembrandt projekt (v angličtině)